سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین قبادی – اعضای هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا-همدان
محمدرضا رسولی فرحی – کارشناس آزمایشگاه زمین‌ شناسی مهندسی-گروه زمین‌ شناسی -دانشگاه بوعلی سینا-همدان
غلامرضا خانلری – اعضای هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

چکیده:

لایه‌های مارنی سازند پابده در پی سد تنظیمی مارون به عنوان لایه‌های آب بند عمل می‌کنند. مقاومت این لایه‌های آب بند در مقابل هوازدگی کوتاه‌مدت با شاخصه دوام و شکفته کید قابل توصیف می‌باشد. به این منظور تمام لایه‌های مذکور به عنوان یک عامل مهم مهندسی برای شناخت رفتار ژئومکانیکی آن‌ها طی یک سری آزمایش تعیین گردیده است . با توجه به اینکه هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب کانی‌شناسی روی دوام و مقاومت مارن ها می‌باشد به نمونه مغز مارنی از گمان های اکتشافی محل سد تنظیمی مارون انتخاب گردیده و روی آن‌ها آزمایش دماغش کوفتگی طی پنج سیکل انجام شده است. همچنین روی تمام نمونه‌ها آزمایش مقاومت بار نقطه ای صورت گرفت تا ارتباط بین شاخص دوام و مقاومت بار.‌ای بررسی شود. ارتباط بین شاخص خمیری و شاخص بار نقطه ی نیز مطالعه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که نقاط و مقدار کانی‌های رسی و میزان کربنات روی تغییرات شاخص‌های دوام و خمیری مؤثر می‌باشند. به بیان دیگر ترکیب کانی‌شناسی و دوام متفاوت موجب بروز رفتار ژئومکانیکی مارنهاست.