سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرحمت الله فاطمی – فوق لیسانس طراحی کاربردی و کارشناس مسئول شناورها و تجهیزات صیادی معاو

چکیده:

در این مقاله سعی شده است ، راهکارهای حل مشکلات با توجه به محورهای اساسی همایش ملی صنایع دریای در سه بخش زیر اشاره گردد: الف – مباحث راهبردی در توسعه، با نگرش مدیریت، سیاستگزاری و ارائه راهکارهای مناسب، بررسی جایگاه ملی و بین المللی صنایع دریایی، تاثیر گسترش صنایع دریایی در بهبود اقتصاد کشور.
ب- مباحث فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در توسعه، با نگرش به مشکلات شغلی صنایع دریایی و روشهای حل آن، روشهای ارتقاء سطح فرهنگ و شناخت عمومی و روشهای افزایش جاذبه آن.
ج – علوم و فنون در توسعه، با نگرش به فن آوریهای مورد نیاز و نحوه دستیابی به آنها، نقش برنامه ریزی در ساخت، تعمیر و نگهداری.
از آنجا که این همایش یک همیاش صرفا تخصصی نیست سعی گردیده از داخل شدن به مباحث تخصصی در خصوص صنعت شناورسازی خرد خودداری گردد.