سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سیدجعفر هاشمیان – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

مدیریت دانش از جمله مباحثی است که امروزه برای شرکت ها و سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است به دیگر کلام دنیای پررقابت امروز سازمان ها و شرکت ها را واداشته است که برای موفقیت دراین رقابت تنگاتنگ و برتری در عرصه کسب و کار دانش خود را به شکل موثرتر و بهتری اداره کنند بشر در مباحث مرتبط با مدیریت دانش راه درازی را در پیش رو داشته و با نادانسته ها ی بسیاری مواجه است که دانش ضمنی را می توان یکی از این موارد ناشناخته دانست که هنوز راه حل مدونی برای کسب و مدیریت آن ارائه نشده است هم ازاین روست که امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مدیران تنها به استقرار یک سیستم مدیریت مستندات برای حفظ دانش صریح سازمانی بسنده می کنند و به این ترتیب حتی گامی هرچند کوچک برای کسب و مدیریت دانش ضمنی سازمان برنمی دارند اما جهت گیری جهانی علوم مدیریتی به خوبی نشان میدهد که حفظ دانش ضمنی مدیران و خبرگان سازمان از جمله مباحثی است که بخش عمده ای از مطالعات عالمان عرصه مدیریت را به خود اختصاص داده است.