سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا صبح خیزی – رئیس اداره تثبیت شن و بیابان زدایی منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
حسن دهقانی – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی شیشتان و بلوچستان
حسین سرگزی – کارشناس بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان

چکیده:

منطقه سیستان با وسعتی حدود ۱۵۲۰۰ کیلومتر مربع درشمال استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کشور واقع است این منطقه جمعیتی حدود ۳۳۴۵۶۱ را در خود جای داده که حدود ۶۶/۶ درصد انان شغل کشاورزی و دامپروری دارند وابستگی تام و تمام سیستان به آب غیرقابل اطمینان هیرمند و خاک ابرفتی و فرسایش پذیر منطقه واقع شدن عرصه های وسیع ۵۶۶۰ کیلمتر مربعی هامون در مسیر حرکت بادهای فرساینده به همره وقوع بادهای با سرعت بیش از ۱۴۰ کیلومتر درساعت لزوم برنامه ریزی گسترده برای انجام پروژه های مقابله با فرسایش بادی را گوشزد می نماید. تجربه ایجاد جنگل ۱۱۰۰۰ هکتاری نیاتک درسالهای گذشته ونقش ان در خشکسالی اخیر توجه مردم و مسئولین را به ایجاد پوش درختی بعنوان ضرورت انکارناپذیر منطقه معطوف داشته است. تخصیص اعتبارات دولتی و محدودیت منابع آبی باعث شده تا ترویج و توسعه احداث بادشکن اطراف مزارع بعنوان راه حلی مناسب مورد توجه قرارگیرد و خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه گردیده و انجام دوساله ان از نظر تعداد مشارکت کنندگان رشدی حدود ۴۳۰ درصد و از نظر میزان اجرای پروژه ۱۱۱۰ درصد را نشان میدهد.