سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد روضانی – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان
نفیسه معماریان – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان

چکیده:

با افزایش کاربرد لایه های نازک TCO در قطعات اپتوالکتریکی لازم است که مقاومت سطحی آنها کاهش یابد تا از کاهش عملکرد قطعه جلوگیری شود. با توجه به رابطه مقاومت سطحی، یا ضخامت باید افزایش یافته و یا مقاومت ویژه کم شود. به وضوح افزایش ضخامت لایه ها باعث افزایش جذب اپتیکی می گردد، و همچنین ممکن است موجب افزایش تنش های ناخواسته در لایه بشود. بنابراین مقاومت سطحی پایین، تنها از طریق کاهش دادن مقاومت ویژه بدست می اید. افزایش رسانندگی با افزایش موبیلیتی و یا چگالی حامل امکان پذیر است. در این مقاله به بررسی تئوری تغییرات پارامترهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی شفافیت اپتیکیلایه ها خواهیم پرداخت. و در نهایت به نقش کلریدی موبیلیتی حاملها در ایجاد یک تعادل مناسب بین ویژگی های اپتیکی و الکتریکی خواهیم رسید.