سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن عصایی – کارشناس ارشد و سرپرست دفتر طراحی خطوط لوله، شرکت تولیدی صنعتی فراسان

چکیده:

در مقاله حاضر رفتار طولانی مدت لوله های پلیمری تقویت شه با الیاف شیشه ) (GRP 1 مورد بررسی قرار گرفته است . لازم به ذکر است که لوله های GRP بر خلاف لوله های فلزی دچار خوردگی نمی شوند اما در اثر بارگذاری فشاری و خمشی در درازمدت ممکن است که در اثر پدیده خزش دچار شکست شوند . از این رو ارزیابی عمر خزشی این لوله ها در طراحی خطوط سیال اهمیت ویژه ای دارا می باشد . درمقاله حاضر نتایج تست های درازمدت فشاری و خمشی برروی لوله های GRP که با وسایل و ابزار اندازه گیری دقیق صورت گرفته ارائه شده است . روند انجام آزمایشات براساس روش های پیشنهادی در استانداردهای معتبر بین المللی همچونASTM 2می باشد . در مقاله حاضر در ابتدا توضیحاتی در مورد نحوه تولید لوله های GRP و نحوه عملکرد پدیده
خزش بر آنها توضیحاتی ارائه شده است . سپس به معرفی پروسه تست و دستگاههای آزمایشی پرداخته شده و در نهایت نتایج این آزمون ها ارائه شده است . در ادامه روش استفاده از نتایج آزمون در طراحی خطوط لوله هایGRP بیان شده است . براساس نتایج آزمایش های انجام شده چنین نتیجه گیری شد که انجام تست های درازمدتو استفاده از نتابج آنها برای طراحی خطوط لوله های GRP در کلیه مصارف انتقال سیال الزامی می باشد .