سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا شمشیرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران و م

چکیده:

یکی از مهمترین ارکان سازمان جهت رشد و توسعه آن نیروی انسانی است و دراین میان آموزش نقش اساسی را در بهبود نیروی انسانی(اعم از کارمندان و کارشناسان و یا مدیران ایفا می کند. جهت اجرای موثر برنامه ها و سیستم های آموزشی در سازمان همواره با موانعی روبه رو هستیم از جمله آن که آموزش به عنوان یکی از برنامه های هزینه بر برای سازمان ها تلقی می شود که در صورت عدم آگاهی از بازدهی و اهمیت آن ، از سوی مدیران و تصمیم گیران مقرون به صرفه تشخیص داده نخواهد شد. هر چند گاه در این بین کیفیت آموزش مورد غفلت واقع شده و گاه به علت نبود برنامه ریزی مناسب دچار شکست می شود.