بیان مسئله تحقیق

در بیان مسئله، موضوع مورد تحقیق روشن و مشخص میگردد و درباره اهمیت و اولویت آن توضیح داده می شود. در این قسمت محقق شرح مختصری از مسئله را نوشته، سپس به طور خلاصه مشخص می کند که با حل این مسئله چه اتفاقی خواهد افتاد. به عبارت دیگر در این قسمت نشان میدهد که چرا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. در بیان مسئله باید موارد زیر گنجانیده شود:

۱- اطلاعات زمینه مانند اطلاعات مربوط به وضعیت مشکل تا به حال، ویژگی های جغرافیایی یا اقتصادی و غیره

۲- توصیف دقیق مسئله

۳- فواید ناشی از حل مشکل با این موضوع تحقیقی بیان مسئله باید به صورت مختصر و دقیق آورده شود. در این قسمت ضمن اشاره روشن و مختصر به مبانی موضوع، باید به ذکر منابعی که در آنها در ارتباط با موضوع، تحقیقاتی صورت گرفته است پرداخت.

مثال ۱: مثلا در موضوع «بررسی تأثیر غلظتهای مختلف سولفات روی بر میزان روغن گیاه کلزا رقم طلایه در شرایط آزمایشگاهی»

نحوه  بیان مسئله چنین می باشد:

روی یک عنصر ضروری برای رشد و تغذیه گیاهان از جمله کلزاست. کمبود روی باعث کاهش رشد عملکرد در گیاهان زراعی می شود. کلزا یک گیاه روغنی است که عوامل تغذیهای بر میزان روغن ان مؤثر است.

مثال ۲: در موضوع «بررسی نشست زمین در منطقه جنوب غربی تهران»

بیان مسله میتواند بدین صورت باشد:

نشست زمین در بسیاری از مناطق دیده می شود. اما همواره این پدیده در مکان هایی که جهت سکنا در نظر گرفته شده اند، فاجعه هایی به بار آورده است. از این رو دست ا اندکاران زمین سازه هایی که نسبت به این رویداد مقاوم باشند، از وقوع فاجعه پیشگیری نموده و امکان بنای ساختمان در مناطق این چنینی را فراهم نمایند. منطقه جنوب غربی تهران نیز یکی از مناطقی است که نشست زمین در آن بسیار مورد توجه است. لذا با مطالعه و بررسی این منطقه و در نظر گرفتن سازههای عمرانی مناسب، می توان .۳ آسیبهای حاصل .۳ نشست زمیں جلوگیری نمود.

مثال ۳: در موضوع «سنتز و بررسی واکنش های نمکهای دی آزونیم با استفاده از سلولز سولفوریک اسید.

بیان مسئله چنین انجام می شود:

نمکهای دی آزونیم به عنوان ترکیبات حد واسط در سنتز انواعی از ترکیبات شیمی آلی دارای اهمیت بسیار زیادی میباشند. به طور کلی تولید این نمکها به سبب ناپایداری ذاتی، در دمای پایین صورت میگیرد و همچنین به علت استفاده از اسیدهای خطرناک و حلال های سمی، انجام این واکنش را با محدودیت رو به رو کرده است. در این پژوهش امکان استفاده از سلولز سولفوریک اسید به عنوان منبع پروتون برای تولید نمک در آزونیم بررسی شده است.

مثال ۴: در موضوع «بررسی میدان مغناطیسی در پلاسما»

بیان مسئله چنین انجام می شود:

آنچه که تجزیه و تحلیل پلاسما را مشکل میسازد، این واقعیت است که چگالیها در ناحیه بینابین قرار دارند. سیالی مثل آب دارای چگالی است که حرکات مولکول های انفرادی در آن در نظر گرفته نمی شود. در وسایلی مانند سنکروترون گرادیان متناوب که چگالی در داخل آنها بسیار پایین است، فقط مسیر تک ذرات در نظر گرفته می شود. پلاسما گاهی به صورت تک ذره و گاهی به صورت سیال در در نظر گرفته می شود. برای مواجهه با این وضعیت طولی متغیر باید رفتار ذرات منفرد را در میدان مغناطیسی درک کنیم.