سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید حیدریان دانا –
عبدالرحیم پرورش –

چکیده:

امروزه تهیه کود از زباله علاوه بر کنترل مواد زائد جامد و بازیافت مواد آلی، دارای ارزش اقتصادی فراوانی نیز هست، بطوریکه در سالهای اخیر صنعت کمپوست سازی در جهان بسیار پیشرفت نموده ا ست. میزان مواد آلی در زباله های شهری ایران حدود ۷۰% الی ۸۰% است که می توان از طریق فرآیند کمپوست سازی، بسیاری از هزینه های جمع آوری و دفع زباله را جبران نمود. از طرفی در صورت عدم رعایت اصول علمی در فرآیند کمپوست سازی از زباله مخلوط به دلیل حضور فلزات سنگین، سموم آلی و معدنی و میکروارگانیسم های پاتوژن، محیط زیست انسان، گیاهان و جانوران به مخاطره می افتد. تدوین استاندارد در جه ارتقای خصوصیات کیفی کمپوست در دو دهه اخیر در میان کشورهای غربی به تدریج شکل گرفته است. با این وجود اختلاف نظرهای علمی در مورد چگونگی انجام آزمایشات بر روی ک مپوست و ا نیکه چه ترکیباتی در کمپوست دارای حدود بحرانی هستند، وجود دارد. در این مقاله اهمیت و جایگاه استانداردهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی موجود در برخی از کشورها مورد مطالعه قرار می گیرد و با توجه به اینه شیوه های مختلف کمپوست با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته در بسیاری از کشورها، در ح ال توسعه و ترقی است، لذا استاندارد دو گزارش کیفیت کمپوست در رشد پیشرفت این صنعت بسیار مؤثر خواهد بود. امید است با ارائه این مقاله در جهت استاندارد سازی صنعت کمپوست در کشور گام های مؤثر برداشته شود.