سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صمدیار – کارشناس مهندسی شیمی – باشگاه پژوهشگران جوان، کارشناس گروه صنعتی بین ا
حسن صمدیار – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست(آب و فاضلاب) باشگاه پژوهشگران جوان، کا

چکیده:

بخش تحقیق و توسعه ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی را دارند و جهت رقابت در سطح داخلی و بین المللی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است . با توجه به اینکه نیازهای جدید و لزوم اعمال تغییرات همواره وجود دارند بخش تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری برای باز کردن سیکلهای بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی و سازماندهی شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه در کل پیکره سازمان برخوردار است . از ضرورت های ارتقای کیفیت و تنوع محصول و رقابت پذیری در سطح واحدهای تولیدی تحقیق و پژوهش است تا اقدامات و فعالیت جامعه و راهبردی تحقیقاتی در زمینه بازار ، فرآیند ، محصول ، افزایش دانایی تولید و حتی مهارتهای تخصصی و حرفه ای مدیران و کارکنان بخشهای گوناگون صنعت مدنظر و ارزیابی دقیق قرار گیرد . با توجه به اینکهکسب توان رقابتی در عرصه جهانی ، در کالاهای صنعتی اساساً بر پایه کسب تواناییهای تکنولوژیکی صورت می گیرد تکنولوژی برتر امکان ماندن در صحنه رقابت را افزایش می دهد . در واقع با کسب تواناییهای تکنولوژیکی جدید مزیت های نسبی در بازارهای جهانی دست خوش تغییر شده و به تدریج کشور را از تولید و صدور کالاهای کاربر یا مبتنی بر مواد اولیه محلی به سمت تولید و صدور کالاهای سرمایه بر و تکنولوژی بر حرکت می دهد . در عصر نوین عرضه تولیدات ، تلاشواحدهای تولیدی به ارائه تولیداتی با کیفیتی بالاتر برای بدست آوردن مشتری جدید و حفظ مشتریهای قبلی در رقابت با سایر تولید کنندگانفعالیت بیشتر آنها در زمینه تحقیقات را بدنبال دارد . صنایع همگامبا حرکت سریع و رشد فناوری در جهان می توانند با موفقیت بیشتری بهره وریو انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان دهند .