سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز تهرانی – مدیر بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت صدرا

چکیده:

آهنگ شتابان توسه صنعتی در کشور روز به روز نیاز مبرم به نیرویانسانی سالم و تندرست را متجلی می سازد. زیرا فقط به اتکاء به کارکنانی که از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشند، می توان ذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در زمانی معقول بخشید. در جهان امروز ایران، صنعت فراساحل بعنوان شاخص اقتصاد ملی مطرح می باشد ولی متاسفانه همین منبع خیر و برک برای نیروی انسانی، در صورت عدم رعایت اصول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیامدهای ناخوشایند و نامطلوبی در بردارد.
گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که هر ساله ۲۰۰ هزار نفر فقط بر اثر حوادث ناشی از کار در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند و در مجموع سالانه ۱۲۵ میلیون حادثه کاری در جهان رخ می دهد که سهم اعظم آنحوادثی است که منجر به نقص عضو و جراحات گوناگون شده و زیانهای مالی و ضایعات انسانی متفاوتی را در بر دارد.
توجه به این مسئله که حفاظت از نیروی کار، وظیفه هرنظام صنعتی به شمار می آید و رعایت اصول HSE در بروز حوادث و جلوگیری ازابتلا به بیماریهای شغلی بسیار موثر است، مسئله ای است که می تواند در کمیت وکیفیت تولید بسیار موثر و کارساز باشد.
رعایت این اصول و پیشگیری از حوادث از طرف کارفرمایان صنعت فراساحل دقیقا مساوی با حفظ و سلامت نیروی کار و تداوم تولید و جلوگیری از ایجاد هزینه های سرسام آور و خسارت مختلف و پرداخت غرامات گوناگون که هر یکبه تنهایی می تواند پروژه های نفت و گاز را با مشکلات زیاد روبرو سازد و بهره وری مطلوب را دچار تزلزل و در معرض خطر قرار دهد.