سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز تهرانی –

چکیده:

آهنگ شتابان توسعه صنعتی در کشور روز به روزنیاز مبرم به نیروی انسانی سالم و تندرست را متجلی می سازد زیر فقط با اتکاء که از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشند می توان گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در زمانی معقول تحقق بخشید. در جهان امروز ایران، صنعت فراساحل بعنوان شاخص اقتصاد ملی مطرح میباشد ولی متاسفانه همین منبع خیر وبرکت برای نیروی انسانی، در صورت عدم رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیامدهای ناخوشایند و نامطلوبی در بردارد.
این حوادث زیانبار علاوه بر آنکه سهم عظیمی از دستاوردهای توسعه را بر باد می دهدبه اصلی ترین محور توسعه، یعنی نیروی انسانی آسیب فراوان وارد می سازد.
گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکم از آن است که هر ساله ۲۰۰ هزار نفر فقط بر اثر حوادث ناشی از کار در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند و در مجموع سالانه ۱۲۵ میلیون حادثه کاری درجهان رخ می دهدکه سهم اعظم آن حوادثی است که منجر به نقص عضو و جراحات گوناگون شده و زیانهای مالی و ضایعات انسانی متفاوتی را در بر دارد.
توجه به این مسئله که حفاظت از نیروی کار، وظیفه هر نظام صنعتی به شمار می آید ورعایت اصول HSE در بروز حوادث وجلوگیری از ابتلا به بیماریهای شغلی بسیار موثر است مسئله ای است که می تواند در کمیت و کیفیت تولید بسیار موثر و کارساز باشد.
رعایت این اصول پیشگیری ازحوادث از طرف کارفرمایان صنعت فراساحل دقیقا مساوی با حفظ و سلامت نیروی کار و تداوم تولید و جلوگیری از ایجاد هزینه های سرسام آور وخسارت مختلف و پرداخت غرامات گوناگون که هر یکبه تنهایی می توانند پروژه های نفت و گاز را با مشکلات زیاد روبرو سازد و بهره وری مطلوب را دچار تزلزل و در معرض خطر قرار دهد.
در این میان اهمیت شناخت، تدوین، آموزش و اجرای سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای شرکتهای فعال در حوزه ساخت سازه های فراساحلی بیش از صنایع دیگر محسوس است چرا که در این صنعت از سوئی با توجه به حجم عظیمی از ساخت و ساز با پیامدهای HSE مربوط به خود سر و کار دارد و از سوئی دیگر عرصه فعالیت در بازارهای رقابتی و بین المللی و رقبا برای اطمینان بخشیدن به کارفرما تمامی جنبه های فعالیت خود را بر پایه کاهش ریسک و کیفیت بالای کار بنا نهاده اند. لذا در این مقاله سعی شده تا به نقش و اهمیت استقرار سیستم مدیریت HSE در صنعت فراساحل به منظور حضور شرکتهای فعال در این زمینه در قراردادهای نفت و گاز اشاره گردد.