سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خراسانی زاده – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
مهدی معرفت – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران نائیجی – بخش مصالح مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

اندازه گیری میزان نفوذ هوا از درزهای دربها و پنجره های خارجی ساختمانها و کنترل میزان هوابندی آنها از چند نظر حائز اهمیت است. اولاْ امکان اعمال استانداردهایی که برای صرفه جوئی انرژی مهم می باشند را فراهم می آورد. ثانیاْ با عنایت به کلاس داده شده به این اجزاء برای مهندس محاسب تاسیسات امکان انجام محاسبات دقیقترجهت طراحی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی را به وجود می آورد. ثالثاٌ به خریدار امکان انتخاب درب یا پنجره مناسب را با توجه به نوع و محل استفاده جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های مربوطه می دهد. در این مقاله و بر مبنای اطلاعات موجود و محاسبات انجام شده اهمیت درزبندی دربها و پنجره های ساختمانی در موضوع صرفه جویی مصرف انرژی نشان داده شده است. سپس در مورد تجهیزات انجام آزمایش هوابندی دربها و پنجره های ساختمانی و نحوه انجام آزمایش با توجه به استانداردهای مختلف بحث شده است. درانتها خلاصه ای از اقدامات انجام گرفته در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان برای تجهیز آزمایشگاه مربوطه در پروژه ای با کارفرمائی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ارائه شده است