سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مجتبی میرعابدینی – گروه رنگ و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
شهلا پازوکی فرد – گروه رنگ و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
الهام فرخنده – بخش ایمنی، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری
حسین روزیخواه –

چکیده:

یکی از عوامل موثر در تضمین کیفیت و کارایی یک خط کشی، نظارت بر اجرای صحیح آن است. عموما و نظارت و بازرسی باید در سه مرحله قبل، در حین و پس از اجرا صورت پذیرد. نظارت منطقه ای توسط ناظر مجرب یا افراد تعلیم دیده برای تضمین کیفیت خط کشی جاده لازم است. نظارت منطقه ای بر اجرای صحیح خط کشی را می توان به سه بخشجداگانه تقسیم کرد:
– نظارت قبل از اجرا: شامل بررسی مواد مصرفی، ماشین آلات خط کشی، وضعیت سطح جاده ، دمای هوا و سطح جاده، پیش علامتگذاری و نظارت بر محوریابی است. نظارت قبل از اجرا برای تضمین چسبندگی مناسب بین خط کشی و سطح جاده مهم و ضروری است.
– نظارت در حین اجرای: شامل نحوه کنترل ترافیک، دمای مواد خط کشی، ضخامت تر و ابعاد خط کشی، کنترل سرعت ماشین اجراو میزان مصرف دانه های شیشه ای
– نظارت پس از اجرا: شامل بررسی فام رنگی، ضخامت خط کشی پس از خشک شدن، میزان بازتاب نور برگشتی در شب و روز است.