سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرمان پیشگاهی – مرکز مطالعات نداجا

چکیده:

قابلیت اعتماد قابل قبول، عمر کاری قطعات و سیستمهای فنی بستگی به پایداری عملکرد آنها و فاکتورهای بحرانی که اساس خرابی ماشین ها را تشکیل می دهد دارد. مانیتور کردن پارامترهای کلیدی بیک سیستم به عنوان بخشی از تلاشهای همه جانبه، پایداری این فاکتورهای سببی را مشخص می کند.
بطور کلی هنگامی که وضعیت ناپایداری در یک سیستم رخ میدهد، خرابی آن شروع می گردد و اگر درصدد تصحیح آن بر نیائیم، رفته رفته شاهد کاهش عملکرد سیستم بوده و نهایتا منجر به خرابی کامل، حادثه یا خوابیدن آن می گردد. سیستم های نگهداری و تعمیر از روشهای پیشگیرانه (preventive Naitenance) که شامل اثرات احساس طبیعی، اشکال یابی سنتی و تعویض قطعات با توجه به عمر کاری آنها است شروع شده و در حال حاضر به سیستم هاینگهداری و تعمیر نوین پیش بینانه (predicitive Maintennce) پیش بینی کننده (proactive Maintenance) ارتقاء پیدا کرده است. امروزه با توجه به این روشها می توان عیوب اجزاء دینامیکی یک سیستم را به کمک آنالیز های ارتعاشی یک به یک تفکیک و بررسی کنیم. آنالیزهای ارتعاشی ، یکی از ابزارهای قدرتمندی است که در تشخیص عیوب ماشین آلات در یک زنجیره به صورت پیوسته (On Line) یا ناپیوسته (Off line) ما را یاری می دهد تا عیوببوجود آمده ماشین را در قالب نمودارهایی نشاندهیم. آنالیز لین نمودارها کابر متخصص را کمک می کند تا در تصحیح سیستم و تعمیرات به موقع آن تسلط پیدا کند و سیستم را فقط وقعی توقف دهد که برنامه ریزی نموده است. بنابراین با توجه به جلوگیری توقفات بی موقع و تعمیرات اجزاء مشخص در یک زنجیره از ماشین آلات، بازدهی سیستم را افزایش داده و به نقطه بهینه و مطلوبی در افق نگهداری و تعمیرات دست پیدا می کنیم. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفیسیستمهای نوین نگهداری و تعمیر، آنالیزهای ارتعاشی و روشهای مانیتورینگ را برای تشخیص عیب ارائه دهیم. بکارگیری روشهای نوین نگهداری و تعمیر منجر به افزایش سرعت، دقت و مکانیزه شدن نگهداری و تعمیرات شده و کارآئی و بازدهی سیستم را در خطوط عملگر (تولید) ما افزایش می دهد و همچنین موجب اطمینان خاطر بیشتر کاربر نسبت به کار خود می گردد.