سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن محسن نسب – رئیس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمجید مسدد – عضو هیأت علمی گروه علوم پایه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علیرضا ملارضاقصاب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

صوت، یک موجمکانیکی است. سرعت صوت در هوا حدود (m/s) 4/331 و کمی متغیر است.سرعت صوت در دریا ۴ تا ۵ برابر سرعت صوت در هواست. با تغییر دما، شوری و عمق در قسمتهای مختلف حوضه‌های آبی دریاها و اقیانوسها سرعت انتشار صوت تغییر می‌کند. کاربردهای انتشار صوت در دریا چه در حیطه علوم و تحقیقات و چه در زمینه شیلات و امور نظامی کم نیستند(۷). با استفاده از انتشار صوت در دریا و با کمک دستگاه‌های اکوساندر، CTD و سونار می‌توان به ترتیب تصاویر عمق‌نگاری از بستر دریا، اندازه‌گیری‌های دقیق فراسنج‌های آب دریا ( شوری، دما، رسانایی و شفافیت) و تصویرهای واضحی از توده ماهیان،موانع در سر راه زیر دریاییها یا محل اختفای زیر دریایی دشمن به دست آورد(۲). لازم است در زمینه توسعه علوم صوتی و صوت نگاری بالاخص کاربرد انتشار صوت در آب دریاها و اقیانوس‌ها کهسطح کره زمین را می‌پوشانند، پیشرفتهای علمی – تحقیقی را در نظر داشت. لازم است در دانشگاه‌ها رشته‌های مربوطه را تأسیس کرد.میزان سودمندیمدیریتتیمیوبرنامه ریزیگروهی در تحقیقات دریایی و صوت نگارینتیجه این تحقیقخواهد بود.