سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعه گسلهای استان خوزستان و بررسی سازوکار زمین لرزه ها با توجه به تحلیل جهت تنشهای وارده بر ساختارهای زمین شناسی منطقه نشان داده است که گسلهای فشاری با امتداد شمال غرب –جنوب شرق نوع غالب گسلهای موجود در ناحیه میباشند . بازنگری شناسنامه گسلهای اس تان خوزستان نشان داد که با توجه به جهت تنش اصلی حداکثر، علاوه بر گسلهای فشاری شناسایی شده دو دسته گسلهای امتداد لغز در گستره استان وجود دارد که یک دسته راستای شمالی – جنوبی و دسته دیگر راستای شمال شرق – جنوب غرب دارند . هر چند در خصوص گسلهای امتدادلغز که ب ر پی سنگ پرکامبرین زاگرس عمل کرده و آن را به بلوکهای تقسیم کرده اند گزارشات کاملی در دست نیست ولی اثبات وجود این گسلها بر اساس شواهد و دلایل ضمنی امکان پذیر است . در این پژوهش با استفاده از عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی انجام شده نسبت ب ه شناسایی گسلهای مذکوراقدام و با توجه به خطواره ها و قرارگیری کانونهای زمین لرزه در مجاورت و یا بر روی خطواره های یاد شده موضوع بررسی و با استفاده از روش قطعی تعیین زلزله طرح مشخصات لرزه ای هر یک تعیین گردیده است . بر این اساس وبه ترتیب در محدوده شهرهای اهواز۲، حمیدیه ۲ ، سوسنگرد ۲ ، رامهرمز ۲ ، دزفول ۱ ، ایذه ۲ و بهبهان ۲ گسل امتدادلغز شناسایی گردیده است . در این مقاله مشخصات گسلهای مذکور و وضعیت لرزه خیزی آنها ارائه و محدوده های مناسب ساخت و ساز در شهرهای یاد شده در استان معرفی میگردد