سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی خراسانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی محیط زیست
علیجان آفتابی – استاد بخش زمین شناسی
عصمت اسماعیل زاده – کارشناسی مهندسی شیمی
محمدرضا نیکویی – کارشناسی هیدرولوژی

چکیده:

تحرک عناصر مسمومیت زای سنگین در محیط آبی به عنوان بخش مهمی از چرخه زئوشیمیایی در معادن سولفیدی محسوب میگردد و ph محیط آبی مهمترین نقش را در این انتقال ایفا می نماید. در این بررسی داده های برخی عناصر سنگین در ۱۰۸۰ نمونه در منطقه سرچشمه مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش ph همبستگی عناصر نمودارهای پراکنش و روند تغییرات نسبت به زمان و شرایط مختلف نمونه برداری مقایسه گردید.