سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید امامی – مدرس پروژه تخصصی بیونیک ، دانشگاه تهران

چکیده:

می دانیم که در حال حاضر هیچگونه سیستم پیش رفته، هوشمند و جامعی که متناسب با فن آوری روز بوده و بتواند شبکه ریلی کشور را برای کاهش سوانح مختلف ریلی پوشش دهد وجود ندارد.لذا در این تحقیق ، ابتدا به انواع موانع ریلی سانحه ساز اشاره شدهو سپس در مورد مبانی علمی هوشمندی و اینکه یک محصول هوشمند چه ویژگی‌هایی دارد بحث شده است . همچنین انواع سیستم فیدبک (Feed back)که می توانند در فرایند ناوبری هوشمندبکار روند دسته بندی و تعریف شده است.
سپس ،با دیدگاهی برگرفته از دانش سیبرنتیک(Cybernetics) و فن آوری اطلاعات(IT) و روندی بین رشته ای به راهکارهای اجرایی برای حل مسئله حوادث ریلی و سیستمهای هوشمند مواجهه با آن پرداخته شده است .این راه حلها با توجه به سادگی و پیچیدگی (سطح تکنولوژی مورد نیاز) و محدودیتهای اقتصادی و زمانی، در ۳ مجموعهدسته بندی ، تحلیل و پیشنهاد شده اند:
۱- راهکارهای کوتاه مدت (منطقه ای)، ۲- راهکارهای میان مدت (تحقیقاتی) ،۳- راهکارهای بلند مدت (جهانی)