مقاله اورئوبازيديوم پولولنس (يک شبه مخمر)، کاربرد و اهميت آن (مقاله مروري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اورئوبازيديوم پولولنس (يک شبه مخمر)، کاربرد و اهميت آن (مقاله مروري)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورئوبازيديوم پولولنس
مقاله پولولان
مقاله آنزيم
مقاله فعاليت ضد ميکروبي
مقاله پروتئين تک سلولي
مقاله کنترل آلودگي محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: هخامنش سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورئوبازيديوم پولولنس يک شبه مخمر جزو خانواده دوتيديلز است و از زيستگاه هاي مهم آن مي توان نقاط مديترانه اي، نواحي خشک و مناطق گرمسيري جهان را نام برد که بر روي برگ درختان، آب تازه و رسوبات دريايي يافت مي شود. اورئوبازيديوم پولولنس در رشته هاي مختلف علوم زيستي کاربردهاي متفاوتي دارد که از جمله کاربردهاي آن مي توان به توليد پولولان (يک پلي ساکاريد پليمر مشتمل بر واحدهاي، مالتوتريوز) اشاره کرد که به عنوان يک ماده خوراکي در بيشتر پليمرهاي بي مزه به عنوان يک محصول تجاري مزه دهنده از آن استفاده مي شود. همچنين پولولان يک عامل بيو ماتريال است و به عنوان يک ماده اوليه در توليد دارو و غذا مورد استفاده قرار مي گيرد. از پولولان در صنايع داروسازي به عنوان يک عامل متراکم کننده پيوندي و عامل اکسيداسيون نيز استفاده مي شود. به دليل بزرگي اندازه مخمرها و سرعت بالاي رشد آنها و استفاده از منابع مختلف قندي؛ پولولان توجه بسياري از محققين را به عنوان منبع مناسبي جهت توليد پروتئين هاي تک سلولي جلب کرده است. از اورئوبازيديوم پولولنس براي پاک کردن لکه هاي نفتي ناشي از آلودگي نفتي ايجاد شده در آبهاي دريا، آبهاي محدود به خشکي و خصوصا در سواحل استفاده مي شود. از اورئوبازيديوم پولولنس در توليد طيف وسيعي از آنزيم ها همانند فروکتو فورانوزيد، گزلاناز و گلوکو آميلاز استفاده مي شود که علاوه برآنزيم هاي فوق آنزيم هاي مهم ديگري نيز موجود مي باشند که اورئوبازيديوم پولولنس را در کاربردهاي بيولوژيکي تبديل به ارگانيسم مهمي نموده است. توسط محققين مطالعاتي انجام شده است که حاکي از توانايي اورئوبازيديوم پولولنس براي توليد ترکيبات ضد ميکروبي به روش هاي داخل و خارج سلولي مي باشد. با توجه به موارد پيش گفت لزوم توجه به اهميت و کاربرد شبه مخمر، واضح و مبرهن است. لذا با توجه به اهميت توليد صنعتي آن (آنتي بيوتيک، پولولان، پروتيين تک سلولي، بعنوان عاملي در رفع آلودگي محيطي، توليد رنگ و …) زمينه هاي انجام تحقيقات و توليد صنعتي آن پيشنهاد مي گردد.