سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

تهمینه فقیه ملک مرزبان – کارشناس ستاد هدایت و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد عابدیان – کارشناس مرکز توسعه شبکه ارتقاء سلامت وزارت

چکیده:

سلامتی از ارکان توسعه پایدار هر جامعه و از مطالبات حقه مردم و یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت و پیشرفت اجتماعی است لذا در راستای نیل به آن دولتمردان از تمامی تلاش ها در حد توان و منابع موجود حمایت خواهند کرد.
این نارضایتی بویژه در بخش فوریت های پزشکی ، هم در بخش امداد پیش بیمارستانی و هم اورژانس بیمارستانی بیش از هر جا نمایاین است. در چند سال گذشته در بخش فوریت های پیش بیمارستانی به نظر می رسد.
اما در بخش اورژانس بیمارستانی ، فعالیت ها با تنش و پیچیدگی های خاصی روبرو است . در این نوشتار سعی شده به بررسی مشکلات و نارسایی های این بخش و راهکارهای برای بهینه و کارامد نمئدن اورژانس ، پرداخته شود.
وضعیت و مشکلات موجود:
برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بدون تبیین وضعیت موجود امکان پذیر نیست. لذا در گام اول بررسی وضعیت موجود و مشکلات آن می پردازیم.
در حال حاضر بیش از ۸۰% تختهای بستری دولتی می باشد و به تبع آن اکثر اورژانس های کشور تحت مدیریت ونظارت دانشگاه ها فعالیت می نمایند و مردم از خدمات اورژانس ها می باشند . موارد عمده عدم رضایت از خدمات اورژانس به قرار زیر است:
۱- اطلاع رسانی نامناسب در اورژانس
۲- زمانبری طولانتی خدمات در اورژانس
۳- فضایفیزیکی نامناسب در اورژانس
۴- برخورد نامناسب پرسنل
در بررسی فنی و کارشناسانه وضعیت اورژانس های دولتی معضلات زیر جلب توجه می نماید:
۱- فضای فیزیکی
۱-۱- این فضاها از نظر معماری منطبق با فرایندهای موجود طراحی نشده اند.
۱-۲- به زیبایی وچشم انداز محیط تقریبا هیچ توجهی نمی وشد.
۱-۳- نگهداشت فضای فیزیکی به خوبی رعایت نمیشود.
۲- ناکارامدی پرسنل اورژانس
۳- کمبود تجهیزات در اورژانس
۴- کمبود پرسنل
۵- روابط اقتصادی نابجا در اورژانس
۶- ضعف مدیریت اورژانس
نتیجه گیری عملیاتی و مدیریتی:
عمایات تشخیصی و درمانی در اورژانس سرعت و دقت را می طلبد و مراجعین هیچ نقصان و تاخیر را درساختار خدمات اورژانس نمی پذیرند، لذا توجهی مدیریتی باید به چیدمان فضای فیزیکی ، تجهیزلت و نیروی انسانی بر پایه فرایند های خدمات اورژانس به منظور افزایش سهولت دسترسی و بهره مندی و افزایش کفایت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی می باشد.
بعنوان یک شعار راهبردی در برنامه ساماندهی و بهینه سازی اورژانس می توان گفت:
«افزایش دقت و سرعتخدمات اورژانس ب پایه چیدمان فرایندی منابع میسر است»
برای رسیدن به این مطلوب با توجه به ویژگی های خاص اورژانس و تدوینو ارزیابی دقیق فرایندی اورژانس می توان به تخمینی از پرسنل ، تجهیزات و فضای فیزیکی مطلوب رسید و در نهایت ضمن تبیین اصول لازم الرعایه در اورژانس به ارائه یک برنامه عملی برای بهسازی و ارتقاء خدمات اورژانس پرداخت و در این راستا مراحل زیر باید طی شوند:
۵- گردش کار در اورژانس(سلسله فرایند های رایج در اورژانس)
۶- فضای فیزیکی مطلوب در اورژانس
۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز در اورژانس
۸- پرسنل مورد نیاز در اورژانس
۹- آموزش حین خدمت در اورژانس
۱۰- مدیریت و نظارت در اورژانس
۱۱- مباحث اقتصادی در اورژانس