مقاله اوضاع اجتماعي و اقتصادي تبريز عصر صفوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اوضاع اجتماعي و اقتصادي تبريز عصر صفوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبريز
مقاله صفويه
مقاله اوضاع اقتصادي
مقاله اوضاع اجتماعي
مقاله تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي املشي نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبريز، نخستين پايتخت صفويان، حتي بعد از انتقال پايتخت از اين شهر به قزوين و اصفهان، همچنان از اهميت سياسي و اقتصادي برخوردار بود. اما موقعيت جغرافيايي و انتقال پايتخت و همچنين تهاجم عثماني ها و بلايايي طبيعي مانند زلزله تاثير ژرفي بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي تبريز در عهد صفوي گذاشت كه در نتيجه آن نه تنها تركيب اجتماعي و قومي اين شهر به هم ريخت، بلكه توان اقتصادي و نظامي آن را نيز ضعيف نمود؛ به گونه اي كه در زمان محاصره اصفهان و سقوط صفويه، تبريز هيچ واكنشي از خود نشان نداد.