مقاله اوقات فراغت و هويت اجتماعي: بررسي جامعه شناختي الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در جوانان در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۰۹ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اوقات فراغت و هويت اجتماعي: بررسي جامعه شناختي الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در جوانان در تهران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله جوانان
مقاله سبک زندگي
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله هويت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شيري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوهاي گذران اوقات فراغت تا چه حد مي توانند بازنماي هويت اجتماعي باشند؟ آيا اين الگوها در تداوم هويت طبقاتي قرار مي گيرند يا در متن فرهنگ مصرف محور معاصر و تغييرات فرهنگي پست مدرن، هويت هاي متمايز اجتماعي ديگري را بر اساس الگوهاي مصرف بيان مي کنند؟ هدف مقاله حاضر بررسي هويت اجتماعي در چارچوب تحليلي مفهوم «اوقات فراغت» به مثابه بخشي از مفهوم عام «سبک زندگي» است. اين مطالعه به دو شيوه پژوهش کيفي با استفاده از تکنيک مصاحبه عميق و روش پيمايشي با استفاده از تکنيک پرسشنامه در بين جوانان شهر تهران به اجرا درآمده است. نتايج تحقيق بيانگر نقش تعيين کننده «طبقه اجتماعي» و ترکيب همزمان«جنسيت» با طبقه اجتماعي در خطوط تمايز و تفاوت الگوهاي گذران اوقات فراغت است. حوزه فراغت در تهران به عنوان عرصه انتخاب فردي هنوز در دايره محدود طبقه اجتماعي و جنسيت است. کنشگران اگرچه آزادي انتخاب دارند اما اين انتخاب توسط متغيرهاي ساختاري و زمينه اي محدود شده است. همبستگي شديد هويت با طبقه اجتماعي و جنسيت ـ در حوزه فراغت ـ به معناي نفي تفاسير پست مدرن در تمايزاتِ اجتماعي متکثرِ مبتني بر مصرف است.