سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
کامران اسماعیلی – گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده:

سنگهای اولترامافیک شمال و شمال غرب خوی که بخشی از کملپکس افیولیتی شمال غرب ایران محسوب می شوند بر روی سنگهای دگرگونه متابازیتی رانده شده اند. مطالعات میکروسکوپی و ژئوشیمیائی نشان می دهد اولترامافیکهای این منطقه عمدتا اولیون، کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن تشکیل شده اند که در کنار آنها کانیهای فرعی مانندکرومیت و اسپینل مشاهده می شود. مطابق رده بندی مدال این سنگها عمدتا در محدوده لرزولیت قرار می گیرند تاهارزبورژیت ، با توجه به آن که لرزولیتها در مناطقی مانند پوسته های اقیانوسی نارس، حوضه های پشت قوسی بوجودیآیند. بنابراین تعیین نوع اولترامافیک می تواند در تشخیص محیط تکتونیکی این سنگها به ماک کمک کند. همچنین مطالعات ژئوشیمیائی این سنگها و مقایسه آنها با هارزبورژیتهای عمان نشان می دهد که سنگها اولترامافیکی شمال و شمال غرب خوی از Al2o3, Cao نسبت به هارزبورژیتهای عمان غنی تر هستند که این وضعیت توسط فراوانی کانی کلینوپیرکسن در این سنگها نیز تایید می شود.