مقاله اولويتهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: روش، مشكلات و محدوديتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اولويتهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: روش، مشكلات و محدوديتها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويتهاي پژوهشي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مقاله COHRED
مقاله مشارکت ذينفعان
مقاله تخصيص منابع
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دليل تنوع و گستردگي عرصه هاي سلامت و محدوديت منابع، امكان فعاليت در تمامي اين عرصه ها و پاسخگويي به تمامي نيازهاي پژوهشي جامعه غيرممكن است. از اينرو تعيين اولويتهاي پژوهشي يك ضرورت اجتناب ناپذير است. هدف اين مقاله گزارش روش انتخاب شده، مشكلات و محدوديتها، و همچنين موانع احساس شده پروژه تعيين اولويتهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه با مشاركت اعضاي هيات علمي ۹۱ گروه آموزشي و ۸۳۰ نفر از ذينفعان در سالهاي ۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. فرآيندي كه براي تعيين اولويتهاي پژوهشي به كار برده شد، بر پنج اصل مشاركت ذينفعان، تحليل وضعيت موجود و برآورد نيازها، مشخص كردن عناوين پژوهشي، امتيازدهي بر اساس معيارها، و تعيين اولويتها بر اساس بيشترين توافق استوار بود. اين روش با تغييرات اندكي از مدل پيشنهادي كارگروه سازمان جهاني بهداشت Council on Health Research for Development (COHRED) اقتباس شده بود.
يافته ها: اين پروژه با مشاركت ۶۱۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري مامايي، بهداشت، تغذيه، پيراپزشكي و توانبخشي و ۲۲۰ نفر از ساير ذينفعان نظام سلامت و افراد مرتبط با سلامت خارج از دانشگاه انجام شد. در مجموع ۸۴۱ حوزه پژوهشي و حدود ۱۹۰۰ زير حوزه به عنوان اولويتهاي پژوهشي تعيين شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مدل COHRED با تغييرات اعمال شده در اين مطالعه، كارآيي لازم را براي تعيين اولويتهاي پژوهشي در گروههاي آموزشي دارد. اميد است ارايه اولويتهاي پژوهشي علاوه بر هدايت موضوعات پژوهشي پيشنهادي به سوي اولويتها، مورد توجه سياست گذاران، داوران و تصويب كنندگان طرحهاي پژوهشي نيز قرار بگيرد تا بتواند به عنوان يك ابزار در جهت استفاده بهينه از منابع محدود مالي عمل نمايد.