مقاله اولويت بندي برنامه هاي شهرداري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي: شهرداري شهرستان سردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي برنامه هاي شهرداري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي: شهرداري شهرستان سردشت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت بندي
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله آ.اچ.پ
مقاله برنامه
مقاله طرح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان پناه هيرش
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق در علوم برنامه ريزي و توسعه، علاوه بر همه آنچه در روش هاي تحقيق ديگر علوم انساني مطرح و مورد استفاده است، نيازمند تكنيك هايي است كه توان و امكان دورنگري، پيش بيني و درك و بيان فرايندهاي پيچيده و پويا را نيز فراهم كند، علت آن اين است كه روش ها و تكنيك هاي تحقيق در ديگر علوم انساني و به خصوص علوم اجتماعي فراتر از «آنچه اتفاق افتاده» و «آنچه هست» را بررسي و تحليل نمي كند. اين در حالي است كه تشخيص و تعيين بهترين وضعيتي كه «مي تواند و بايد باشد» و يافتن پاسخ و راه حلي براي «اقدام لازم براي دسترسي به چنين وضعيتي» از وظايف اصلي يك مطالعه در حيطه علوم برنامه ريزي و توسعه است. در اين پژوهش، تلاش شده است تا با تصميم گيري گروهي و نظرخواهي از افراد خبره در اين زمينه هر يك از برنامه هاي هشت گانه شهرداري شهرستان سردشت و همچنين پروژه هاي مطرح در هر برنامه به كمك روش آ.اچ.پ. (AHP) اولويت بندي شود و فرايند تخصيص بودجه بر اساس اولويت هاي به دست آمده صورت پذيرد.