مقاله اولويت بندي صنايع کوچک و کارگاهي مناطق روستايي شهرستان اردستان با روش دلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي صنايع کوچک و کارگاهي مناطق روستايي شهرستان اردستان با روش دلفي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع کوچک
مقاله صنايع کارگاهي
مقاله مناطق روستايي
مقاله توسعه بخش كشاورزي
مقاله اردستان (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زمان آبادي سيدهدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شهرستان اردستان به دليل محدوديت منابع آب و خاک، و کوچک بودن اراضي کشاورزي، توسعه کشاورزي با محدوديت هايي روبروست. افزايش نرخ بيکاري و مهاجرفرستي پيامدهاي عمده اين مشکلات اند. با توسعه مناسب صنايع کوچک و کارگاهي و اشتغال زايي مي توان بخش عمده اي از اين معضلات را حل كرد. هدف پژوهش، بررسي صنايع کوچک و کارگاهي مناطق روستايي اردستان و ارايه صنايع پيشنهادي با توجه به قابليتهاي منطقه است. از اين رو، با استفاده از روش دلفي، از نظرات ۲۰ نفر از متخصصان صنايع استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد اهداف صنعتي کردن پايدار روستايي و جلوگيري از صدور مواد خام صنعتي، به ترتيب بيشترين و کمترين اهميت را داشته اند. فرآورده هاي کشاورزي مرتبط با ميوه و دام (با وزن نسبي ۰٫۸۹۸)، اولويت نخست، و توليد محصولات نساجي، فلزي، و سنگ (با وزن نسبي ۰٫۰۵۵)، اولويت آخر را در صنايع پيشنهادي منطقه دارا هستند.