مقاله اولويت بندي و تعيين مهم ترين عوامل آموزشي موثر بر بهره وري دانشگاه ها به روش تصميم گيري گروهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي و تعيين مهم ترين عوامل آموزشي موثر بر بهره وري دانشگاه ها به روش تصميم گيري گروهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري گروهي
مقاله بهره وري دانشگاه
مقاله عوامل آموزشي
مقاله مقايسه زوجي
مقاله رتبه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، عوامل مختلف آموزشي که در برنامه ريزي بهبود بهره وري دانشگاه ها موثر هستند و در تحقيقات قبلي شناسايي شده اند، به روش تصميم گيري گروهي، به صورت زوجي مورد مقايسه قرار گرفته و اهميت نسبي هر عامل آموزشي نسبت به ساير عوامل تعيين و اين عوامل رتبه بندي شده اند. کارشناسان آگاه به مسايل آموزشي دانشگاه ها در واحدهاي منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامي که عمدا معاونين مديران آموزشي و اعضاي هيات علمي بوده اند، با استفاده از يک پرسشنامه مقايسات مذکور را انجام داده و با تلفيق نظرات اين کارشناسان اهميت نسبي هر عامل آموزشي و رتبه آنها تعيين شده است. چون تعداد عوامل آموزشي موثر بر بهره وري زياد و ايجاد هر يک مستلزم هزينه و زمان بسيار زياد است، با رتبه بندي آنها مي توان مهم ترين عوامل مذکور را به ترتيب اهميت نسبي آنها تعيين و به اين طريق استفاده از امکانات و منابع مالي، انساني و تجهيزات را بهينه نمود. بر اساس اين تحقيق، عوامل مرتبط با کيفيت مديريت دانشگاه و اساتيد مهم ترين عوامل آموزشي موثر بر بهره بري دانشگاه ها تعيين شده اند.