مقاله اولويت سنجي نظام برتر ترويج در حفاظت آب، خاک و پوشش گياهي (بيابان زدايي): فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اولويت سنجي نظام برتر ترويج در حفاظت آب، خاک و پوشش گياهي (بيابان زدايي): فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيابان زدايي
مقاله AHP
مقاله نظام ترويج دولتي
مقاله نظام ترويج خصوصي
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرچه در سال هاي اخير نظام ترويج دولتي به دلايلي چون بالا رفتن هزينه ها، محدوديت منابع ترويج براي پيشبرد فعاليت هاي اجرايي، ناکافي بودن شرايط فني و پرسنل کارآمد، عدم امکان برقراري تماس با کشاورزان به دليل محدوديت نيروي انساني مورد انتقاد جدي قرار گرفته و گرايش به پذيرش نظام ترويج خصوصي در سراسر جهان افزايش يافته است، اما به نظر مي رسد استفاده از توانمندي هاي نظام ترويج خصوصي در عرصه هايي که به لحاظ سودآوري وضعيت مناسبي ندارند نياز به بازنگري و ارايه راهکار نوين دارد. اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين سوال است که در صورت تمايل ترويج خصوصي براي فعاليت در بيابان زدايي، توانمندي آن در مقايسه با نظان ترويج دولتي در چه حدي است؟ به عبارتي مقايسه کارآمدي، نظام ترويج خصوصي و نظام ترويج دولتي در حفاظت آب، خاک وپوشش گياهي (بيابان زدايي) و تعيين نظام برتر با ارجحيت نسبي به لحاظ نظري، موضوعات اصلي اين پژوهش هستند. اين پژوهش به صورت پيمايشي (Survey research) و به کارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي(AHP)  انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کارشناسان منابع طبيعي استان مرکزي است. مجموع اين افراد ۵۸ نفر است که به صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي حاوي سوالات بسته و باز است که متناسب با تکنيک مطالعه تهيه شده و روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. نتايج تحقيق از طريق تکنيک (AHP) نشان داد: نظام ترويج دولتي در بيابان زدايي داراي ارجحيت نسبي است، اما در بسياري از گزينه ها نظام ترويج خصوصي مي تواند در کنار نظام ترويج دولتي در بيابان زدايي ايفاي نقش نمايد.