مقاله اولويت هاي پژوهشي حيطه علوم رفتاري از ديدگاه دست اندرکاران بهداشت روان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: اولويت هاي پژوهشي حيطه علوم رفتاري از ديدگاه دست اندرکاران بهداشت روان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت هاي پژوهشي
مقاله علوم رفتاري
مقاله بهداشت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين الرعايا مهين
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نظر به اهميت و نقش تحقيقات علمي در برنامه ريزي هاي خرد و کلان، و نيز با توجه به اين که پژوهش ها بايد در راستاي نيازهاي اصلي جامعه مربوطه باشد، هدف اين مطالعه نيازسنجي پژوهشي در حيطه علوم رفتاري و اولويت بندي آنها از ديدگاه دست اندرکاران بهداشت روان شهر اصفهان مي باشد.
روش: اين مطالعه توصيفي، پيمايشي و مقطعي بر روي ۹۱ نفر از روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران، کاردرمان گرها، کارشناسان بهداشت و روانپرستاران شاغل در شهر اصفهان انجام شد. محيط پژوهش مرکز تحقيقات علوم رفتاري، مطب پزشکان و مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان بود. روش جمع آوري اطلاعات، تکنيک دلفي بود.
يافته ها: اولويت هاي پژوهشي از ديدگاه روانپزشکان عبارت بودند از: تبيين جايگاه حلقه گمشده مددکاري اجتماعي در حوزه روانپزشکي و مقايسه آن با الگوهاي جهاني، بررسي مشکلات خانوادگي، شغلي، تحصيلي و ديگر عوامل در بيماران رواني؛ از ديدگاه روانشناسان شامل: بررسي نيازهاي جنسي نوجوانان و راه هاي کنترل و تعادل آن متناسب با فرهنگ ديني، بررسي تاثير روابط والدين با يکديگر و با فرزندان بر اعتياد جوانان؛ از ديدگاه مددکاران شامل: اثربخشي آموزش هاي تربيتي اجتماعي قبل از ازدواج در سازگاري زناشويي پس از ازدواج، اثر بخشي مداخلات اجتماعي در پيش گيري از طلاق؛ و از ديدگاه کاردرمان گران شامل: آسيب شناسي خانواده هايي که حداقل يک بيمار با مشکلات رواني در آنها وجود دارد، نقش و اهميت يکپارچگي حسي در درمان انواع اختلالات خلقي. از ديدگاه کارشناسان بهداشت روان، اعتياد پزشکان، پرسنل بهداشتي، کارمندان و کارگران، جزو اولويت هاي پژوهشي بود و اولويت هاي پژوهشي از ديدگاه روانپرستاران، آموزش خانواده و تاثير آن در رفتار بيماران رواني و علل عود بيماري هاي روانپزشکي و عوامل آن ذكر شد.
نتيجه گيري: بر اساس نياز سنجي به عمل آمده از دست اندرکاران بهداشت روان و علوم رفتاري، پژوهش در حيطه هاي اعتياد، خودکشي و خانواده از اولويت بيشتري برخوردار است.