سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمشید ناظمی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هادی سلیمانی ملکان – کارشناس ارشدمهندسی صنایع دانشگاه شریف
شهرام رضاپور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

رشد فزاینده بازارخودروی سواری دربیست سال گذشته درکشورایران باعث توسعه ظرفیت ها وتوانایی ها ی تکنولوژی شرکت های تولید کننده خودروشده ومنجربه عرضه سطح قابل توجهی ازخودروی سواری درابعادوقیمت های متنوع گردیده است دراین راستابا تولید وعرضه توسط خودروسازان وظهور علائم بازاراشباع درسالهای اخیرکاهش رشد تقاضا رابه دنبال داشته است خودروسازان ایرانی برای تداوم فعالیت وبهره برداری ازظرفیت وتوان تولید خودنیازبه حضوردربازارهای فرامرزی وبه منظور دستیابی به بازارهای جدیداقدام به بازاریابی بین المللی نموده اندازانجاکه اولین ومهمترین گام دربازاریابی بین المللی انتخاب بازارهای هدف می باشد طراحی وپیاده سازی مدل اولویت بندی بازارهای هدف بین المللی ضرورت این حرکت است .