سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین مهدی غلامی – مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq
حسین سپرهم – مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq
نریمان عظیمی – مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq
جهانبخش آریانی – مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq

چکیده:

دراین مقاله به عنوان نمونه و الگو یکی ازمدیریت های HSE صنعت نفت درنظر گرفته شده ودرصدد برامدیم برای مدیریت مذکور برنامه ریزی استراتژیک به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی AHPرا بطریقی که خواهد امد انجام دهیم شایان ذکر است که انتخاب مدیریت مزبور ازآن جهت صورت گرفته است که مسائل و مشکلات خاصی نداشته و مسائل آن مشکلات اکثر امور HSE علی الخصوص درسطح صنعت نفت کشور ایران می باشد ابتدادراین مرقومه به معرفی روش AHP پرداخته و منحصرا آن را معرفی نموده سپس اطلاعات کلیدی امور مذکور را دریک جدول خلاصه نموده و ارایه می نماییم که کلیه اعداد به دست امده درجداول ۱تا ۶ ازمجموعه مقالات تحقیقاتی ارزیابی کلی زمینه های بهبود عملکرددرواحدهای HSE اقتباس شده است که روش میدانی جمع اوری تدوین تهیه و تنظیم کلی اطلاعات سیستم پرسشنامه ای بوده که درنهایت باتبدیل شاخصها و معیارهای کیفی به کمی به بررسی برنامه ریزی استراتژی اقدام گردیده است