سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدرضا سیدجوادین – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد صفری کهره – دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ته
محمدعلی اقبالی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

امروزه مقوله تامین استراتژیک به عنوان یکی از مباحث مهم در میان سازمانهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و برای برقراری ارتباطات بلندمدت و بهبود زیربنای تامین مواد اولیه به کار می رود. از آنجا که انتخاب تامین کنندگان مناسب برای سازمان یک مسئله ی تصمیم گیری چند معیاره است و شامل معیارهای ملموسو غیرملموس می باشد این مقاله درصدد است تا یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی و اولویت بندی استراتژیک تامین کنندگان وابسته ( تامین کنندگان ورودی های استراتژیک برای سازمان) با استفاده از روش ترکیبی ANP-LA ارائه نماید. این رویکرد یکپارچه روابط بین معیارهای مورد نظر را برای انتخاب استراتژیک تامین کنندگان وابسته مورد بررسی قرار میدهد سپس به منظور تخصیص سفارشات بهینه سازمان درجهت بیشینه نمودن ارزش خرید کل و کمینه کردن هزینه کل یک مدل برنامه ریزی خطی عددی صحیح چند هدفه ترکیبی (MOMILP) پیشنهاد می گردد و نتایج حاصل از این تحقیق با یک مثال کاربردی بیان میشود.