سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مهدی دزفولی نژاد – دانشجوی دکتری عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالرسول تلوری – دکتری عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی روان شادنیا – دکتری عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
بکارگیری اقدامات پدافند غیرعامل در کلیه پروژه های عمرانی ، امری ضروری است اما وجود محدودیت در منابع مالی و غیرمالی ، ضرورت اولویت بندی و انتخاب پروژه ی ارجح تر را مطرح می سازد و این امر یکی از سیاست های کلان نظام در حوزهپدافند غیرعامل می باشد . اولویت بندی ، یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است که بر مبنای معیار های مختلفی می تواندصورت پذیرد، در صورتی که اولویت بندی ، صر فاً بر پایه ی تحلیل معیار های ژئواستراتژیک محل احداث پروژه باشد، هرپروژه ای که محل احداث آن از دیدگاه این دسته معیارها رتبه ی ریسک بالاتری بیاورد ، از اولویت بیشتری در اجرای طرح هاو اقدامات پدافند غیرعامل برخوردار خواهد بود . در این مقاله ابتدا ،معیار های ژئواستراتژیک وضعیت مرزی ، وضعیت صنعتی ،وضعیت جمعیتی ، سابقه تهاجم نظامی (خارجی) و سابقه فعالیت های خرابکارانه (داخلی) در ارتباط با محل احداث پروژهتعریف گردید ، سپس بر اساس این ۵ معیار و با استفاده از روش لکیسکوگراف که یکی از انواع روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد ، ریسک مناطق مختلف کشور ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، که بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی،بالاترین اولویت بکارگیری اقدامات پدافند غیرعامل،به کلان شهر صنعتی و مرزی اهواز تعلق دارد.