سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد اصغرپور – دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول نورالسناء – دانشگاه علم و صنعت ایران
ژیلا نصیری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بازار رقابت جهانی ، کیفیت حرف اول را در تسخیر بازار فروش محصول می زند . به همین دلیل ارتقاء کیفیت اولین و مهمترین عامل پیشی گـرفتن از رقبا و گرفتن سهم عمده بازار می باشد . روش گسترش فعالیتهای کیفی یـا (Quality Function Deployment) QFD یکـی از مـوفقترین ابزارهـای ارتقاء کیفیت است که با ملحوظ نمودن خواسته ها و رضایت مشتری در سنگ بنای تو سعه کیفیت محصول، نهایتاً طراحی و تولید محصول و خدماتی را QFD ارایه می کند که عین خواسته مشتری و در بعضی موارد، فراتر از آن را نتیجه می دهد . در این مقاله اولویت بندی خواسته های مشتری در روش مورد بررسی قرار گرفته است و روشی برای آن پیشنهاد می شود که با استف اده از رتبه بندی گزینه ها درجات اهمیت آنها را تعیین می کند ،سپس با یک مثال کاربردی این روش توضیح داده می شود و با روشهای معمولی مانند روش AHP و روش CAA مورد مقایسه قرار می گیرد .