سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شریعت – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و استاد بازنشسته دانشکده
عادل آذر – دانشیار و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ریاحی خرم – دانشجوی دوره دکتری در رشته مدیریت محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

از آنجا که کمبود منابع آب شیرین در کشور ما بطور اعم و در منطقه همدان بطور اخص محدودیتهایی را برای اجرای برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوجود آورده و از آنجا که استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یکی از روشهای تامین آب مورد نیاز محسوب میشود. در این تحقیق سعی شده تا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک ضرورت جدی و حائز اهمیت مطرح گردد با توجه به اینکه تاکنون روشهای مختلفی برای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده ارائه گردیده است، سوال اصلی این تحقیق این است که کدام روش برای استفاده مجدد از فاضلاب شهری همدان پس از تصفیه انتخاب شود. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از فنون نوین اولویت بندی تحت عنوان فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) روشهای مختلف استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده این شهر اولویت بندی شود.