سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله سلمانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران ایران
محمدباقر خرازی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران ایران
محمدصادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بر اساس آمار موجود %۱۸ از انرژی تولیدی حد فاصل مراکـز تولید و مصرف به هدر میرود کـه حـدود %۶۷ آن مربـوط بـه بخش توزیع می باشد . از طرفی محـدودیت هـای بودجـه در شرکتهای توزیع و تنوع زیاد اجزا و روش های کاهش تلفات، لزوم اولویت بندی روش های کاهش تلفات در ایـن شـرکت ها را ضروری ساخته است . در این مقاله ضمن مدل سازی روشهای عمده کـاهش تلفـات در شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران ا یـن روشـها از دیدگاه سود دهی پروژه، سهولت اجرا و هزینه سرمایه گذاری اولویت بندی شده و توانایی بالقوه آنها در کـاهش تلفـات در این شرکت برآورد شده است .