سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ندا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه منابع آب، شیراز، ایران
رضا افشین شریفان –

چکیده:
در سال های اخیر ساخت و ساز و توسعه ناهمگون شهرها سبب افزایش حجم و دبی حداکثر سیلابها شده است. این موضوع به همراه قدیمی بودن و عمر بالای شبکه های جمع آوری و دفع رواناب در اغلب کلانشهرها، اجرا و بازنگری این شبکه ها را ضروری ساخته است. در این رابطه با توجه به محدودیت بودجه، امکانات و زمان، یک مسئله مهم، اولویت بندی مناطق مختلف شهری خواهد بود که بایستی آگاهانه صورت پذیرد. دراین مقاله از روش تصمیم گیری چند معیاره SAW3 جهت اولویت بندی اجرا یا بازنگری شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی در سطح تعدادی از زیر حوزه های شهرشیراز، استفاده گردیده است. این روش شامل یکسری از تکنیک هاست که اجازه می دهد طیفی از معیار های وابسته به یک گزینه امتیاز دهی و وزن دهی شده و سپس بوسیله کارشناسان و گروه های ذینفع رتبه بندی گردند. اولویت بندی هشت زیرحوزه هدف براساس چهار گروه معیارهای اصلی آسیب پذیری، هیدرولیکی، اقتصادی و اظهار نظر نهاد مسئول )شهرداری( صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد با مشارکت همه زیرحوزه ها و تاثیر همه معیار ها، زیرحوزه فلسطین در اولویت اول و زیر حوزه ابریشمی در اولویت آخر اجرا یا بازنگری قرار دارد و زیر حوزه های عادل آباد، دراک، سعدی، بهشتی، سیبویه و دروازه قرآن به ترتیب در رده های دوم تا هفتم قرار دارند