سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – استادیار گروه آب و محیط زیست،دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت،تهران
امیر رضائی بازکیائی –
عزیز عابسی –
احمد جمشیدی –

چکیده:

بهره برداری نیروگاههای حرارتی و چرخه ترکیبی کشور با توجه به مصرف سوختهای فسیلی و بخصوص مصرف سوخت نفت کوره در ماههای سرد سال،باعث تولید زایدات باقیمانده کف کوره ها و زایدات ناشی از تصفیه پسابهای شستشوهای شیمیایی سمت بخار و سمت آتش سطوح انتقال حرارت می گردد.این گروه از زایدات حاوی آلاینده های گوناگون بخصوص انواع فلزات سنگین(سرب،روی،نیکل،کروم،…)در غلظتهای زیاد بوده و برای دفع نهایی آنها در محیط زیست،جوانب خاصی باید مد نظر قرار گیرد.انتخاب محل دفن نهایی این زایدات در زمین شامل لحاظ نمودن معیارهای مهندسی،معیارهای زیست محیطی و معیارهای اقتصادی می باشد که باعث عدم امکان دفن این زایدات در محلهای دفن معمولی زباله های شهری می گردد.در مطالعه حاضر نتایج خروجی از مطالعات اولیه دشت قزوین در سیستم اطلاعت جغرافیایی(GIS) که منجر به انتخاب ۱۷ سایت اولیه در مقیاس نقشه های ۱/۲۵۰۰۰۰ در سطح استان قزوین گردیده است به منظور اولویت بندی مناسب از پارامترها و معیار های انتخاب نهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند که در نهایت منجر به انتخاب ۴ سایت با بیشترین امتیاز در نواحی مختلف استان گردیده است که با انجام مطالعات میدانی از این سایت های چهارگانه مکان نهایی احداث لندفیل زائدات نیروگاه قزوین تعیین می گردند.