سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی ثریایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
راحله نوری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
ارمغان حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

نیروی انسانی سرمایه اساسی و مهم یک سازمان را تشکیل می دهد که در توسعه و رشد سازمان با توجه به ویژگیهای جمعی ، مهارتها و قابلیتهایشان سهم بسزایی دارند . به همین دلیل نیروی انسانی میتواند مهمترین زیربنای سرمایه های فکری باشد . نظر به اینکه نمی توان بدون کنترل، مدیریت و بدون ارزیابی ، کنترل نمود ، لذا ارزیابی نیروی انسانی یکی از مهمترین مباحث می باشد . هدف از این مطالعه توصیف یک روش جهت اولویت بندی شاخص های ارزیابی نیروی انسانی تحت محیط فازی است . از این رو یک متدولوژی بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP-fuzzy پیشنهاد شده است . این مدل شامل ۵ معیار اصلی هوش و استعداد، رهبری ، پشتکار و جدیت در کار ، ابنکار و خلاقیت ، انعطاف پذیری و زیر معیارهای مربوطه و ۲۰ شاخص ( گزینه ) می باشد .
نتایج بدست آ مده از مثال عددی ن شان می دهد که میزان بکار گیری دانش فردی در خلق نتایج بهینه ، میزان مهارت کارکنان، انتقال اطلاعات و میزان موفقیت در برنامه های آموزشی از جمله مهمترین شاخصهای ارزیابی نیروی انسانی می باشند