سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لمیعه طرفی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
محمد هرمزی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

تعداد طرحهای عمرانی در دست اجرا و طرحهای نیمه تمام و عدم تناسب حجم عملیات طرحها با اعتبارات قابل تأمین و عدم تخصیص بودجه متناسب با شرایط اجرایی طرحها،باعث رکود طرحها و طولانی شدن زمان اجرا و ناکارآمدی منابع تخصیص یافته می گردد. در چنین شرایطی تعریف سازو کاری دقیق و نوآورانه برای سنجش ارزش،ساماندهی و الویت بندی طرحهای عمرانی می تواند به عنوان مکانیزمی مؤثر جهت تخصیص بهینه منابع،به یک ضرورت بی تردید مبدل شود.مرحله اول در اولویت بندی،شناسایی طرحها و بررسی محدودیتهای موجود است.مرحله بعد تعیین معیارهای ارزیابی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی،اقتصادی،زیست محیطی بوده که باید نسبت به تبدیل معیارهای کیفی به کمی،بی مقیاس کردن معیارها و تعیین وزن نسبی آنها اقدام نمود.برای حل مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MADM) الگوریتمهای محاسباتی متعددی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از الگوریتم حاکم بر مدل SAW،TOPSIS ،ELECTRE در این تحقیق با استفاده از سه روش SAW ، TOPSIS ، ELECTRE و با استفاده از نرم افزارهای Expert Choice، ELECTRE IIIاولویت بندی پروژها و طرحهای توسعه منابع آب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.در فراین مدلسازی تعداد هشت معیار اولویت نوع مصرف،اشتغال زایی،اثرات جانبی بر سایر پروژه ها،مشارکت مردمی،سود به هزینه،تعداد ذینفعان،حجم کنترل آبهای مرزی و اسکان مرزی و دامنه اثرات منفی زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته است.مجموعأ تعداد پروژههای مورد بررسی ۲۸ عنوان می باشد. مجموعه جواب های به دست آمده،فضای تصمیم گیری را برای تنظیم اعتبارات پروژه ها و زمانبندی انجام آنها به صورت شفاف آماده می نماید.