سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم زارع – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن می باشد . بنابراین تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری در هر سازمان گامی اساسی در جهت ارتقاء بهره وری می باشد . چون انسان در تولید و خدمات بهینه نقش اصلی و کلیدی را دارد بنابراین در این مقاله، عوامل مؤثر
در بهبود بهره وری از دیدگاه کلیه پرسنل شرکت برق منطق های یزد مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب اهمیت درجه بندی شده است . عوامل مؤثر بر بهره وری در این مقاله براساس چهار معیار اقتصادی، فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی تقسیم بندی شده است که هر یک از معیارها دارای فاکتورهای مربوط به خود می باشند . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس مدل AHP (تصمیم گیری چندمعیاره) می باشد که این عوامل پس از طراحی در درخت تصمیم طی پرسشنامه ای مقایس های بین افراد نمونه توزیع گردیده و ارجحیت هر یک بر دیگری توسط پاسخ دهنده تعیین شده است، در
نتیجه اولویت عوامل بهره وری در این شرکت برای بهبود عملکرد تعیین گردیده است و در خاتمه پیشنهاداتی بمنظور بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در سازمان مذکور ارائه گردیده است.