سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صادقیان لمراسکی – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت کاسپین نیرو
احمد افشار – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعمران موسوی – شرکت کاسپین نیرو

چکیده:

با توجه به گستردگی شبکه توزیع, تعداد زیاد فیدرها و محدودیتهای اجرایی موجود, داشتن یک برنامه اولویت بندی برای فیدرهایkv 20 جهت بهره برداری بهینه و بکار گیری روشهای نوین کاهش خاموشی مانند۲۰ شهرستان ساری ارائه می kv اتوماسیون ضروری است. در این مقاله روشی جهت اولویت بندی فیدرهای شود. در این روش برای امتیازبندی فیدرها, در ابتدا شاخصهایی که از نظر بهره برداری مهم می باشند را مشخص نموده و اطلاعات مورد نیاز هر فیدر را با توجه به این شاخصها از شبکه توزیع تحت مطالعه استخراج کرده و بر اساس آنها به فیدرها امتیاز داده میشود. که با مطالعات فنی انجام شده شاخصهایی همچون طول, وسعت, حادثه و … بعنوان اساسی ترین شاخصها برای امتیازبندی فیدرها در نظر گرفته شده و سپس شدت و ضعف این شاخصها با اعمال ضرائبی تصحیح شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که فیدرهای گهرباران, ۲۲ بهمن و طالقانی ۷۱ درصد بیشترین امتیاز را کسب کرده اند و از نظر بهره برداری و بکارگیری / ۷۲ و ۳ /۳ ,۷۷/ بترتیب با ۴ روشهای نوین جهت کاهش خاموشی, اولویت دارترین فیدرها می باشند. در پایان نیز با استفاده از اطلاعات طبقه بندی شدة حوادث و شبکه تحت مطالعه, شاخصهای انرژی توزیع نشده محاسبه شده اند. که محاسبات نشان داده ۷ ثانیه میباشد. این امر / ۲ دقیقه بوده, در حالیکه در کشور ژاپن ۳ / است که متوسط قطعی روزانه هر مشترک ۱۶ نشان دهندة زیاد بودن زمان خاموشی در شهرستان ساری میباشد و لزوم بکارگیری روشهای نوین کاهش خاموشی را به اثبات می رساند.