سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی کرامتی – استادیار و رئیس دانشکده علوم اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
انوشیروان فراهانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، شرکت سهامی پتروشیمی اراک

چکیده:

مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیربنایی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با هدف تأمین داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است که تولید کننده سالانه حدود ۶۰۰۰۰۰ تن انواع محصولات شیمایی، پلاستیک و لاستیک می باشد .
هدف از این تحقیق الف : بدست آوردن عوامل مؤثر بر اولویت بندی ب : تعیین میزان اثر گذاری عوامل بدست آمده ج : تعیین وزن محصولات تولیدی در کسب منافع شرکت د : ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین ترکیب تولید محصولات شرکت پتروشیمی اراک که بیشترین منافع را برای شرکت پتروشیمی اراک به ارمغان بیاورد می باشد .
در این تحقیق برای اولویت بندی محصولات و تعیین ترکیب تولید این شرکت علاوه بر سودآوری عوامل دیگری نیز مؤثر واقع شده، این عوامل در دو گروه عوامل کمی و عوامل ذهنی مشخص گردیده است . اطلاعات عوامل گروه اول که شامل : سودآوری، ظرفیت تولید، ایمنی تولید، زمان تولید، میزان سرمایه گذاری، و اثرات تولید روی محیط زیست است به صورت کمی و اطلاعات عوامل گروه دوم که شامل : سهولت حمل و نقل ، سهولت تولید، مزیت صادراتی، مزیت انحصاری و بازار فروش است به صورت ذهنی ارائه شده و از طریق روش AHP اوزان عوامل موثر بر اولویت بندی و میزان تأثیر ( وزن ) هر محصول درکسب منافع شرکت به دست آمده است . سپس با قرار دادن اوزان محصولات به جای ضرایب تابع هدف یک برنامه خطی متأثر از محدودیت های تولید ارائه و ترکیب تولید با توجه به عوامل ۱۲ گانه معرفی شده بدست آمده است . محدودیتهای تولید شامل : اتیلن، پروپیلن، C4 ، آب، برق، بخار، هوای فشرده، نیتروژن و ظرفیت تولید می باشد .