سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم و مشاور شرکت تحقیق
سیمین ناصری – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر عظیمی – مدیر گروه عمران محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف انجام این پروژه ارائه یک مکانیسم عملی و علمی براساس معیارها و ضوابط مشخصی است که بتوان با ارزش گذاری و آنالیز عددی آنها نسبت به اولویت بندی روستاهای کشور ازنظر نیاز به مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی اقدام نمود. از آنجایی که آگاهی از وضعیت موجود دفع فاضلاب یک روستا نقش مهمی در انتخاب و اولویت بندی آن دارد، از اینرو بررسی وضعیت موجود دفع فاضلاب در روستاهای کشور نیز یکی از اهداف این طرح محسوب می شود.