سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس افرازه – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی صنایع
سیدرتضی ناصریان – کارشناس ارشد، معاونت ساخت و توسعه راه آهن

چکیده:

همواره پروژه های متعددی برای توسعه راه آهن در دست مطالعه و اجرا می باشند که هریک دارای شرایط و منافع خاص خود هستند، چگونه می توان تشخیص داد که کدام یک از پروژه ها از دیدگاه ملی به ترتیب از اولویت بیشتری برای احداث برخوردارهستند ؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله ضمن بررسی اجمالی سوابق موضوع، یک الگوریتم مناسب تصمیم چن دمعیاره برای سنجش گزینه ها در معیارهای کمی و کیفی شده با ترکیبی از سه روش ( ۱- وزن دهی ساده ، ۲- تاپسیس و ۳- تحلیل سلسله مراتبی) پیشنهاد شده و در نهایت این مدل برای چهارده پروژه به صورت آزمایشی با بهره گیری از نر م افزارهای EXPERT CHOICEو Microsoft Excel اجرا و اولوی تبندی بین آنها معین شده است.