سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی بی نیاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
امین صالح پورجم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدکیا کیانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی دان
حجت الله خدری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رشد و توسعه پایدار منابع طبیعی و بالاخص خاک بدون توجه به تناسب اراضی امکان پذیر نیست، بنابراین استفاده از اراضی بایستی بر اساس امکانات بالقوه و بالفعل آن ها در چارچوب مطالعات تناسب اراضی انجام گیرد. در مطالعات تناسب اراضی، شرایط فیزیکی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و یک ارتباط منطقی با خصوصیات مورد نیاز کاربری های مختلف برقرار می گردد و سپس کلاس های تناسب فیزیکی اراضی برای این کاربری ها در واحدهای اراضی مورد مطالعه تعیین می گردد هدف از این مطالعه، ارزیابی و تعیین تناسب اراضی حوزه ی آبخیز علمدار برای کاربری های پنجگانه استاندارد، کشت دیم، کشت آبی، مرتع و جنگل بوده است.