سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منیر قادری – سر پرستار بخش ENT – بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) – علوم پزشکی ایران
نیلوفر مقدم – سر پرستار بخش ENT – بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) – علوم پزشکی ایران
مهوش سلیمانی – پرستار اطاق عمل ENT – بیمرستان حضرت رسول اکرم (ص) – علوم پزشکی ایران

چکیده:

مقدمه:
امروزه مسمومیت ها یکی از موارد شایع مراجعه به اورژانس های بیمارستان های را تشکیل می دهند. تنوع داروها و سموم مصرفی ، عدم وجود ابزار آزمایشگاهی کافی برای تشخیص نوع مسمویت ، عدم شناخت و عدم وجود آنتی دوت اختصاصی برای همه مسمومیت ها سبب شده است که مهمترین اقدامات درمانی ، اقدامات حمایتی – علامتی باشد. از آن جا که بسیاری از مسمومیت های شدید وجدی با تاثیر ب سیستم قلب و عروق ، تنفس و سیستم عصبی مرکزی حیات بیمار را به مخاطره می اندازند ، در درمان این بیماران اقدامات حمایتی شدید و دقیق واحد مراقبت های ویژه پر اهمیت و ضوری به نظر می رسند . یکی از اندیکاسیوون های قطعی بستری در واحد مراقبت های ویژه بیمارانی می باشند که نیاز به لوله گذاری داخل تراشه پیدا کردند.
روش اجرا:
این مطالعه به صورت گذشته نگر با بررسی پرونده های بالینی بیماران مسموم در طی یک دوره ۹ ماه انجام شده است. و بیمارانی که طی دوره بستری به علل مختلف نیاز به انتوباسیون پیدا کردند براساس سن ، جنس ، نوع مسمومیت ، مدت انتوباسیون و فوتبررسی شده اند.
نتایج:
تعداد کل بیمارانی که اینتوبه شدند ۱۰۴ نفر بود که ۷ نفر کمتر از ۱۵ سال ، ۷۱ نفر ۱۵ تا ۴۰ یال و ۲۶ نفر بیش از ۴۰ سال داشتند. از این تعداد ۳۲ نفر ۳۲ نفر مونث و ۷۲ مذکر بودند. نوع مسمومیت در این بیماران به ترتیب شیوع مسمومیت با قرص های مختلف (مخلوطی از چند قرص با تعداد متفاوت) ، مواد مخدر ، ارگانو فسفره ها ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و پاراکوات بود. مدت بستری این بیماران در ۳۴ مورد کمتر از ۳۴ ساعت ، ۴۴ مورد بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت و ۲۶ مورد بیش از ۷۲ ساعت بود. لازم به ذکر است که تعداد ۳۶ مورد از مواردی که اینتو شده اند فوت نمودند.
بحث و نتیجه گیری:
۳۶ مورد فوت از ۱۰۴ موردبیمارانی که تحت اقدام لوله گذاری داخل تراشه قرار گرفته بودند نشانگر این است که این بیماران بسیار بد حال بودند و نیاز به اقدامات حمایتی شدید در واحد مراقبت های ویژه دارند . لذا واحد مراقبتهای ویژه برای بخش مسمومین بسیار مهم و ضروریبه نظر می رسد.