سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین زمانی – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، پارک علم و فناوری خراسان
محمد مهدی قندی – کارشناس ارشد حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر ملک زاده – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، پارک علم و فناوری خراسان
سید حسین کشمیری – آزمایشگاه تحقیقاتی میکروالکترونیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی م

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی کاربردهای فناوری خلأ بالا در زمینه های مختلف علوم و صنایع و تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای بومیسازی این فناوری به ارائه اولویتهای تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و ساخت سیستمها و تجهیزات خلأ پرداخته شده است. از آنجاییکه تحقیق و توسعه راهبردی اساسی برای بومی سازی فناوری های پیشرفته است، در این مقاله نتایج تحقیقات میدانی صورت گرفته برای تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه در رابطه با سیستمها و تجهیزات مهم خلأ ارائه میشود. بر این اساس، با استفاده از الگوریتمهای تصمیم گیری علمی، اولویتهای تحقیق و توسعه بر روی سیستمهای خلأ تعیین و نتایج ارائه شده است.