سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرازه ارقامی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پژوهشی فناوری های نوین، تیم پژوهشی
یوسف محمدی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پژوهشی فناوری های نوین، تیم پژوهشی

چکیده:

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، برای دستیابی به "توسعه برای زندگی بهتر"، که هدف بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است، گرو ههای پژوهشی مختلف تدارک دیده که هریک از چند تیم پژوهشی تشکیل یافته-اند. تیم پژوهشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE به عنوان یکی از تیم های پژوهشی تخصصی، در گروه فناوری های نوین فعالیت میکند. این تیم قصد دارد با استفاده از پتانسی ل های علمی در سراسر کشور و تکیه بر اجرای طر حهای پژوهشی و برنام ه های آموزشی مناسب موجب شود ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع پتروشیمی ایران، به عنوان یک ارزش در رقابت اقتصادی، در خاورمیانه سرآمد گردد.